Quy định về thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Ngày đăng: 22/10/2020
Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thụ lý đơn...
Hỏi: Thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết?

Trả lời:
 
1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
 
2. Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu.
 
3. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Toà án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 351491 lượt

090 574 6666