✪ Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự như sau...
Quy định về việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu và quyết định của Tòa án

Quy định về việc chuẩn bị xét đơn yêu cầu và quyết định của Tòa án

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo quy định tại.. ...
Xem thêm
Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Khi người bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không còn ở trong tình trạng đã bị tuyên bố thì chính người đó hoặc người có quyền.. ...
Xem thêm
Quy định về quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Quy định về quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.. ...
Xem thêm
Quy định về thời hạn xét đơn yêu cầu

Quy định về thời hạn xét đơn yêu cầu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không quá ba mươi ngày, kể từ ngày Toà án.. ...
Xem thêm
Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.. ...
Xem thêm
Nội dung của quyết định giải quyết việc dân sự

Nội dung của quyết định giải quyết việc dân sự

Theo quy định tại Điều 315 Bộ luật tố tụng dân sự thì quyết định giải quyết việc dân sự phải có các nội dung chính sau đây.. ...
Xem thêm
Thủ tục mở phiên họp giải quyết việc dân sự

Thủ tục mở phiên họp giải quyết việc dân sự

Theo quy định tại Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự thì thủ tục mở phiên họp giải quyết việc dân sự được tiến hành theo trình tự sau đây.. ...
Xem thêm
Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng khi giải quyết việc dân sự

Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng khi giải quyết việc dân sự

Trước khi mở phiên họp, việc thay đổi và cử Thẩm phán, thư ký tòa án do Chánh án của Tòa án đang giải quyết việc dân sự đó quyết định; nếu Thẩm phán bị thay đổi .. ...
Xem thêm
Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự

Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự

Toà án phải mở phiên họp công khai để giải quyết việc dân sự. Sau khi ra quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự, Toà án phải gửi ngay quyết định này và hồ sơ việc dân sự cho .. ...
Xem thêm
Nội dung của đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự

Nội dung của đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự

Người yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Toà án có thẩm quyền Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây: Ngày, tháng, năm viết đơn .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353294 lượt

090 574 6666