Người lập di chúc có những quyền gì

Ngày đăng: 30/10/2020
Theo quy định tại điều 648 Bộ luật dân sự thì người lập di chúc có những quyền sau đây...
Hỏi: Người lập di chúc có những quyền gì?
 
Đáp: Theo quy định tại điều 648 Bộ luật dân sự:
  
 Người lập di chúc có các quyền sau đây:
 
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 
Nếu người lập di chúc có ý nguyện này thì di sản thờ cúng giao cho một người được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng. Trường hợp người lập di chúc không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản đó
 
Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết, thì phần di sản dùng để thờ cúng sẽ thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật. 
 
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 
(Việc giao nghĩa vụ cho người thừa kế phải nằm trong giới hạn phần tài sản thừa kế để lại). 
 
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
 
(Nếu người lập di chúc không chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia tài sản thì những người thừa kế có thể cùng thống nhất để chỉ định một người quản lý và phân chia di sản).
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 351451 lượt

090 574 6666