Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật

Ngày đăng: 30/10/2020
Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau: Người thừa kế theo di chúc trước hoặc ...
Hỏi: Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật?
 
Đáp:
 
Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau:
 
- Người thừa kế theo di chúc trước hoặc hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.
 
Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoạc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật;
 
- Nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn 1 phần thì phần di chúc cề phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực
 
Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật. Khi một người để lại nhiều di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.
 
- Di chúc chung vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ chồng cùng chết.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 351506 lượt

090 574 6666