Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao

Ngày đăng: 30/10/2020
Theo quy định tại điều 649, 650, 651 Bộ luật dân sự thì hình thức của di chúc phải đáp ứng các điều kiện sau...
Hỏi: Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao
 
Đáp:
 
1. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
2. Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình.
 
a) Di chúc bằng văn bản bao gồm:
 
- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 
- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 
- Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 
- Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
 
b) Di chúc miệng được lập trong trường hợp sau:
 
- Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
 
- Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.
 
 (Điều 649, 650, 651 Bộ luật dân sự)
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 351476 lượt

090 574 6666