Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Ngày đăng: 30/10/2020
Quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc của người lập di chúc được quy định tại Điều 662 Bộ luật dân sự. Theo đó...
Hỏi: Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc không
 
Đáp: Theo Điều 662 Bộ luật dân sự
  
1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.
 
2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
 
3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 351498 lượt

090 574 6666