Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì

Ngày đăng: 30/10/2020
Theo quy định tại điều 653 Bộ luật dân sự thì di chúc bằng văn bản cần phải có những nội dung sau...
Hỏi: Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì
 
Đáp: Theo Điều 653 Bộ luật dân sự di chúc bằng văn bản cần có những nội dung sau:
  
1. Di chúc phải ghi rõ:
 
a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 
b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 
c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 
d) Di sản để lại và nơi có di sản;
 
đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
 
2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353276 lượt

090 574 6666