Quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Ngày đăng: 30/10/2020
Theo quy định về phân chia di sản trong Bộ luật dân sự 2005 cho thấy: tại chương XXV quy định về Thanh toán và phân chia di sản trong đó có Phân chia di sản theo di chúc.....
Hỏi: Xin hỏi quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005
 
Đáp: Theo quy định về phân chia di sản trong Bộ luật dân sự 2005 cho thấy: tại chương XXV quy định về Thanh toán và phân chia di sản trong đó có Phân chia di sản theo di chúc (Điều 684) và Phân chia di sản theo pháp luật (Điều 685).
 
Đối với việc phân chia di sản theo di chúc thì: việc phân chia này được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc, nếu trong di chúc đó không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản phải được chia đều cho từng người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 
Đối với việc phân chia di sản theo pháp luật thì: nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người sinh ra được hưởng, nếu chết trước thì khi sinh ra những người thừa kế khác được hưởng.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353333 lượt

090 574 6666