Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng

Ngày đăng: 30/10/2020
Khi muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng thì phải có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia trong Văn bản....
Hỏi: Thủ tục khi muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng?
 
Đáp: Khi muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng thì phải có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia trong Văn bản thỏa thuận phân chia di sản và phải được công chứng. Trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng và người có thẩm quyền , lợi ích liên quan phát hiện thấy có căn cứ cho rằng việc công chứng vi phạm pháp luật thì có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353300 lượt

090 574 6666