Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Ngày đăng: 16/11/2020
Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được ban hành ngày 30/11/2017.
Theo đó, việc xét thăng hạng đối với giáo viên mầm mon, phổ thông công lập sẽ thực hiện như sau:
 
- Đăng thông báo xét thăng hạng ít nhất 01 lần trên các phương tiện thông tin tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền xét thăng hạng và tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 
- Hội đồng xét thăng hạng (sau đây gọi là Hội đồng) sẽ thông báo danh sách và quy định về hồ sơ cho những giáo viên đủ điều kiện trước ngày tổ chức ít nhất 15 ngày làm việc.
 
- Hội đồng tiến hành xét hồ sơ, tổ chức sát hạch, sau đó tổng hợp kết quả và công bố.
 
Trong 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, giáo viên có quyền gửi đơn phúc khảo để đảm bảo quyền lợi của mình. 
 
Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 1143326 lượt

090 574 6666