Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được ban hành ngày 30/11/2017.
 
 
 
 
 
 
Theo đó, việc xét thăng hạng đối với giáo viên mầm mon, phổ thông công lập sẽ thực hiện như sau:
 
- Đăng thông báo xét thăng hạng ít nhất 01 lần trên các phương tiện thông tin tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền xét thăng hạng và tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 
- Hội đồng xét thăng hạng (sau đây gọi là Hội đồng) sẽ thông báo danh sách và quy định về hồ sơ cho những giáo viên đủ điều kiện trước ngày tổ chức ít nhất 15 ngày làm việc.
 
- Hội đồng tiến hành xét hồ sơ, tổ chức sát hạch, sau đó tổng hợp kết quả và công bố.
 
Trong 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, giáo viên có quyền gửi đơn phúc khảo để đảm bảo quyền lợi của mình. 
 
Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn
Các từ có liên quan đến bài viết: Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   N287AE
 

Tin đã đăng