Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Ban hành 170 mẫu văn bản trong lĩnh vực tố tụng hình sự

Ban hành 170 mẫu văn bản trong lĩnh vực tố tụng hình sự Ngày 09/01/2018, VKSNDTC ban hành Quyết định 15/QĐ-VKSTC về mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.
 
 
 
 
 
 
Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là 170 mẫu văn bản sau đây:
- 28 Mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự;
 
- 37 Mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 
- 16 Mẫu sử dụng đối với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng;
 
- 49 Mẫu sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự;
 
- 20 Mẫu sử dụng trong giai đoạn truy tố;
 
- 05 Mẫu sử dụng trong xử lý vật chứng, tài sản bị thu giữ;
 
- 05 Mẫu sử dụng trong áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt;
 
- 07 Mẫu sử dụng trong áp dụng thủ tục đặc biệt;
 
- 03 Mẫu sử dụng trong hoạt động tương trợ tư pháp hình sự.
 
Quyết định 15/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 09/01/2018, thay thế quy định về mẫu văn bản tố tụng kèm theo Quyết định 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn
Các từ có liên quan đến bài viết: Ban hành 170 mẫu văn bản trong lĩnh vực tố tụng hình sự

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XFRJTI
 

Tin đã đăng