Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Ngày đăng: 21/10/2020
Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại; Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình...
Hỏi: Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại
 
Trả lời:
 
1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Đưa ra  bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại;
b) Được  nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình.
 
2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
 
a) Giải trình về quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự bị khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu câu;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;
c) Bồi thường thiệt hại, hoàn trả hoặc khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 353339 lượt

090 574 6666