Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự

Ngày đăng: 21/10/2020
Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không có mặt tại Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa...
Hỏi: Biện pháp xử lý đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự?
 
Trả lời:
 
✠ Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không có mặt tại Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng thì tùy từng trường hợp có thể  bị Tòa án phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 353337 lượt

090 574 6666