Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 07/02/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC), kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, trong đó chỉ rõ Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành; Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Tổng Giám đốc cơ quan phải được ban hành chậm nhất trướ 05 ngày làm việc tính từ ngày văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.
 
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC phải bảo đảm chính xác, rõ ràng , đẩy đủ các TTHC và bộ phận tạo thành TTHC ; trường hợp các TTHC được niêm yết công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC; bản giấy TTHC được niêm yết công khai phải bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.
 
Bảng niêm yết công khai TTHC phải được đặt thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận; nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép, không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết TTHC.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2014.
Các từ có liên quan đến bài viết: Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   FE2GDM
 

Tin đã đăng