Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ban hành ngày 17/8/2012

Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ban hành ngày 17/8/2012 Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
Đây là quy định tại Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 17/08/2012 ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng (BTXM) trong xây dựng công trình giao thông.
 
Theo đó, bên cạnh những quy định chi tiết về vật liệu, chất liệu, thành phần, chỉ tiêu cơ lý, độ sụt tối ưu của hỗn hợp BTXM, Bộ trưởng cũng đưa ra những yêu cầu về kỹ thuật vận chuyển BTXM, cụ thể: Phải căn cứ vào tiến độ thi công, khối lượng vận chuyển, khoảng cách và tình trạng của đường để lựa chọn loại xe cho phù hợp; Thời gian tối đa cho phép từ khi bê tông ra khỏi buồng trộn đến khi rải xong là từ 0,5 - 2,5 giờ; Trong quá trình vận chuyển phải tránh làm chảy, đổ vật liệu gây bẩn mặt đường và không được dừng xe tùy tiện trên đường; Bán kính vận chuyển lớn nhất của xe tự đổ không quá 20km…
 
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đưa ra nhiều quy định hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật bắt buộc trong quá trình nhào trộn, chuẩn bị nền móng trước khi thi công mặt đường BTXM, rải mặt đường, tạo nhám và bảo dưỡng…
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các từ có liên quan đến bài viết: Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ban hành ngày 17/8/2012

Phản hồi khách hàng

lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT lương văn ngọ nói: dao loat quyết định 1951/QĐ- BGTVT
Trang: 1 2 3  

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EMFQIY
 

Tin đã đăng