Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

1. Tư vấn Sở Hữu Trí tuệ:
      + Giám định và đại diện thương hiệu.
      + Hỗ trợ, tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.
      + Tư vấn giải pháp xây dựng và quản trị Nhãn hiệu, Thương hiệu hàng hóa, dịch vụ...
      +Tư vấn hệ thống pháp luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ.
      + Dịch vụ ủy quyền, đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu trí tuệ.

2. Tư vấn thủ tục tư pháp và tranh tụng:
      + Luật sư biện hộ, Đại diện ủy quyền.
      + Tư vấn thủ tục tố tụng : Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh tế, Trọng tài kinh tế.
      + Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi, Kết hôn có yếu tố nước ngoài, Quốc tịch, Hộ khẩu, Thừa kế...
      + Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế...
      + Các dịch vụ pháp lý khác.

3. Tư vấn Đầu tư và Thương mại:
      + Tư vấn Đầu tư Nước ngoài vào Việt Nam.
      + Tư vấn Đầu tư trong nước, Đầu tư Chứng khoán, Đầu tư Bất động sản ...
      + Tư vấn Thành lập, chia tách, xáp nhập, giải thể, phá sản Doanh nghiệp.
      + Tư vấn xây dựng dự án, trình tự thủ tục vay vốn Ngân hàng, huy động vốn nội bộ...
      + Tư vấn quảng cáo, xúc tiến thương mại, Đại diện thương mại theo ủy quyền.
      + Tư vấn hợp đồng: Kinh tế, Thương mại, Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
      + Tư vấn thủ tục Đấu giá, Đấu thầu, Thanh lý tài sản...

4. Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp:
      + Tư vấn Đào tạo, Huấn luyện nội bộ Doanh nghiệp.
      + Tư vấn Đào tạo theo dự án chuyên ngành.
      + Tư vấn Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp
      + Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý Doanh nghiệp
      + Tư vấn Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc trong Doanh nghiệp.
      + Cung cấp Dịch vụ tra cứu văn bản pháp luật thường xuyên, Dịch vụ hỏi đáp pháp luật.
      + Tư vấn chế độ chính sách đối với Doanh nghiệp Nhà nước (Hệ số lương, BHTY,BHXH...)
      + Tư vấn giải pháp an ninh, an toàn PCCC, Pháp luật môi trường...
      + Luật sư riêng theo yêu cầu.

5. Tư vấn Pháp luật thuế, Cổ phần hóa Doanh nghiệp:
      + Tư vấn pháp luật về các loại thuế chuyên biệt theo yêu cầu.
      + Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp (Thẩm định tài sản, Chế độ chính sách cho người lao động...)
      + Tư vấn Xây dựng phương án kinh doanh, huy động vốn, niêm yết cổ phiếu...
      + Tư vấn Xây dựng cơ chế trả lương trong Doanh nghiệp.

6. Các dịch vụ khác:
      + Tư vấn đào tạo các kỹ năng: Giao tiếp, Lập kế hoạch, Xử lý tình huống, Quản trị Doanh nghiệp...
      + Hỗ trợ thủ tục giải quyết công nợ.
      + Thực hiện các ủy thác dân sự theo quy định của Pháp luật.