Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Luật số 11/2003/QH11 tổ chức HĐND và UBND của Chính phủ

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   BMUBFE     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. >> Download
Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018Quyết định 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. >> Download
Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/2/2018 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận; gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân. >> Download
Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. >> Download
Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. >> Download
Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018Quyết định 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. >> Download
Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017Thông tư 32/2017/TT-BCA ngày 19/09/2017 của Bộ Công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm. >> Download
Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. >> Download
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. >> Download
Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. >> Download
Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. >> Download
Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. >> Download
Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. >> Download
Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. >> Download
Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9