Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư 36/2015/TT-NHNN

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   PA3RLK     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 1362/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1362/QĐ-LĐTBXHNgày 13/10/2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1362/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội >> Download
Quyết định 6197/QĐ-BYT Quyết định 6197/QĐ-BYTNgày 17/10/2016 Bộ Y tế ban hành Quyết định 6197/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện >> Download
Thông tư 151/2016/TT-BTC Thông tư 151/2016/TT-BTCNgày 17/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh >> Download
Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg Quyết định số 41/2016/QĐ-TTgQuyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/11/2016 >> Download
Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTCThông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính >> Download
Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTCThông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự >> Download
Quyết định số 1931/QĐ-TTg Quyết định số 1931/QĐ-TTgĐề án “Thí điểm cơ chế đối tác công tư (PPP), đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07/10/2016 theo Quyết định số 1931/QĐ-TTg >> Download
Quyết định 1003/QĐ-BXD Quyết định 1003/QĐ-BXDQuyết định 1003/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư >> Download
Quyết định 2038/QĐ-BTP Quyết định 2038/QĐ-BTPQuyết định 2038/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật >> Download
Nghị định số 138/2016/NĐ-CP Nghị định số 138/2016/NĐ-CPNghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ >> Download
Thông tư số 27/2016/TT-NHNN Thông tư số 27/2016/TT-NHNNThông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28/09/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam >> Download
Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐTNgày 29/09/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước >> Download
Quyết định số 1846/QĐ-TTg Quyết định số 1846/QĐ-TTgQuyết định số 1846/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/09/2016 >> Download
Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNTThông tư 30/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn >> Download
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT Thông tư 20/2016/TT-BGTVTThông tư 20/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9