Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Thông tư số 159/2010/TT-BTC

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   Y51GM8     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học. >> Download
Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện. >> Download
Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/5/2009 về ban hành điều lệ trường cao đẳng. >> Download
Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạoThông tư số 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 17/02/2011 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng. >> Download
Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/01/2007Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/01/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. >> Download
Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/8/2008Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/8/2008 hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm giáo dục thường xuyên >> Download
Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ngày 23/12/2010Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. >> Download
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/4/2007Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/4/2007 về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. >> Download
Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạoQuyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập. >> Download
Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam. >> Download
Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ >> Download
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. >> Download
Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. >> Download
Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước >> Download
Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9