Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Thông tư số 159/2010/TT-BTC

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4HE5JH     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị quyết 34/NQ-CP Nghị quyết 34/NQ-CPNghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á... >> Download
Quyết định 784/QĐ-BHXH Quyết định 784/QĐ-BHXHQuyết định 784/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế... >> Download
Quyết định 1931/QĐ-BYT Quyết định 1931/QĐ-BYTQuyết định 1931/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng >> Download
Quyết định 1932/QĐ-BYT Quyết định 1932/QĐ-BYTQuyết định 1932/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng... >> Download
Chỉ thị 05/CT-BCT Chỉ thị 05/CT-BCTChỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. >> Download
Quyết định số 1348/QĐ-BYT Quyết định số 1348/QĐ-BYTQuyết định số 1348/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. >> Download
Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT Thông tư số 03/2016/TT-BGTVTThông tư số 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. >> Download
Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. >> Download
Quyết định 737/QĐ-TTg Quyết định 737/QĐ-TTgQuyết định 737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. >> Download
Thông tư 68/2016/TT-BTC Thông tư 68/2016/TT-BTCThông tư 68/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020. >> Download
Quyết định 798/QĐ-TTg Quyết định 798/QĐ-TTgQuyết định 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... >> Download
Quyết định 805/QĐ-TTg Quyết định 805/QĐ-TTgQuyết định 805/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất >> Download
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số... >> Download
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ... >> Download
Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT Thông tư 11/2016/TT-BGDĐTThông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9