Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề

Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề
Theo quy định của pháp luật Việt Nam,việc các nhà thầu nước ngoài đem theo nhiều lao động, chuyên gia sang Việt Nam để phục vụ mục đích phát triển của họ là điều được phép, đó là xu thế tất yếu.Tuy nhiên, trình tự, thủ tục về việc cấp Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.
                                  
(Password to modify: hslaw.vn)
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề Luật sư với tư cách cá nhânMẫu Giấy đề nghị đăng ký hành nghề Luật sư với tư cách cá nhân theo Thông tư 17/2011/TT-BTP... >> Download
Phương án sử dụng lao độngMẫu phương án sử dụng lao động >> Download
Phương án điều chỉnh bổ sung nhu cầu sử dụng lao độngMẫu phương án điều chỉnh bổ sung nhu cầu sử dụng lao động >> Download
Phiếu đăng ký dự tuyển lao độngMẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động >> Download
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH...
 
>> Download
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềMẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH... >> Download
Mẫu công văn đăng ký hoạt động dạy nghềMẫu công văn đăng ký hoạt động dạy nghề >> Download
Mẫu công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềMẫu công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề >> Download
Mẫu báo cáo thực trạngDành cho cơ sở giáo dục, doanh nghiệp >> Download
Mẫu báo cáo thực trạng dành cho hoạt động dạy nghềMẫu báo cáo thực trạng dành cho hoạt động dạy nghề >> Download
Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghềMẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề. >> Download
Mẫu giấy phép lao độngMẫu giấy phép lao động ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH... >> Download
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghềMẫu đơn đăng ký hoạt động dạy nghề >> Download