Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép về lĩnh vực y tế

Giấy phép về lĩnh vực  y tế
 
Đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực ... là những yếu tố cơ bản cho các hoạt động y tế được tiến hành.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhMẫu đơn  đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh >> Download
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tếĐơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế >> Download
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhPhiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh >> Download
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhMẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư 41/2011/TT-BYT.. >> Download
Tờ khai điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bịTờ khai điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị (Theo hướng dẫn tại thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế).... >> Download
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcHồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược ( Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 02/2007/TT-BYT của Bộ y tế )... >> Download
Đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phầmĐơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phầm... >> Download
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốcĐơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Đối với cơ sở đã được Cấp chứng nhận GPP, GDP ).... >> Download
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Đối với người nước ngoài)Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (Đối với người nước ngoài).... >> Download
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho người nước ngoàiĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho người nước ngoài (cho người nước ngoài)... >> Download
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dượcĐơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược.... >> Download
Đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề dượcĐơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược.... >> Download
Bản kê khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn cơ sở vật chất kỹ thuật (Cơ sở bán buôn)Bản kê khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn cơ sở vật chất kỹ thuật (Cơ sở bán buôn).... >> Download
Bản kê khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn cơ sở vật chất kỹ thuậtBản kê khai danh sách nhân sự trang thiết bị chuyên môn cơ sở vật chất kỹ thuật (Cơ sở bán lẻ: Nhà thuốc, Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc cho Doanh nghiệp).... >> Download
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhânĐơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân... >> Download
Trang: 1 2 3 4