Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Giấy phép về Giáo dục, đào tạo

Giấy phép về Giáo dục, đào tạo
 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội.

(Password to modify: hslaw.vn)
Nghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chiNghị định 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số  75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi >> Download
Mẫu đơn xin thành lập trường mầm non tư thụcHiện nay, nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh là rất lớn. Trong khi các trường mẫu giáo công lập chưa đáp ứng được hết nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh thì nhà trẻ, trường mầm non tư thục là một lựa chọn cần thiết. Để mở nhà trẻ, mầm non tư thục thì các tổ chức, cá nhân phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >> Download
Mẫu đề án thành lập trường mầm non nhà trẻ tư thụcHiện nay, nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh là rất lớn. Trong khi các trường mẫu giáo công lập chưa đáp ứng được hết nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh thì nhà trẻ, trường mầm non tư thục là một lựa chọn cần thiết. Để mở nhà trẻ, mầm non tư thục thì các tổ chức, cá nhân phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >> Download
Mẫu tờ trình thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thụcMẫu tờ trình thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục >> Download
Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳngTờ trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng... >> Download
Công văn đề nghị được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳngCông văn đề nghị được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng... >> Download
Biên bản thẩm định chương trình đào tạoBiên bản thẩm định chương trình đào tạo... >> Download
Biên bản kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư việnBiên bản kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện... >> Download
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thụcQuy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục... >> Download
Ngành nghề đào tạo được ưu tiên khuyến khích đầu tư đối với các cơ sở giáo dục có vốn nước ngoàiNgành nghề đào tạo được ưu tiên khuyến khích đầu tư đối với các cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài... >> Download
Đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề
Gửi Bộ lao động - thương binh và xã hội
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

>> Download
Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
>> Download
Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
>> Download
Đề án thành lập trường trung cấp nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
>> Download
Đề án thành lập trường cao đẳng nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
>> Download
Trang: 1 2