Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thuế Giá trị gia tăng

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   K0GYA2     
 

Các mẫu văn bản khác

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng (Mẫu số S61-DN)Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng (Mẫu số S61-DN) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) >> Download
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số: 03/GTGT Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số: 03/GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý... >> Download
Tờ khai thuế giá trị gia tăngMẫu tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tưTờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGTPhụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán.Ban hành kèm theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGTĐăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳBảng phân bổ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ.Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàngBảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàng. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê số lượng xe oto xe hai bánh gắn máy bán raBảng kê số lượng xe oto , xe hai bánh, gắn máy bán ra ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. >> Download
Bảng kê điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừBảng kê điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vàoBảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế >> Download
Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnhMẫu bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh >> Download
Bảng kê thuế GTGT đã nộp ngoại tỉnhMẫu bảng kê thuế GTGT đã nộp ngoại tỉnh >> Download
Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGTMẫu đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT >> Download