Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thủ tục kết hôn

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   TXFIY7     
 

Các mẫu văn bản khác

Phôi Giấy chứng nhận kết hôn Phôi Giấy chứng nhận kết hônPhôi Giấy chứng nhận kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Trích lục kết hôn (bản sao) Trích lục kết hôn (bản sao)Trích lục kết hôn (bản sao) được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. >> Download
Đơn xác nhận tạm trúĐơn xác nhận tạm trú >> Download
Quy trình đăng ký kết hônQuy trình đăng ký kết hôn >> Download
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hônĐơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)Giấy chứng nhận kết hôn bản sao (Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a)    >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH.1)       >> Download
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP-NG/HT-2010-XNHN.3)Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP-NG/HT-2010-XNHN.3)            >> Download
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH)Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH) >> Download
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-XNTTHN)Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài)... >> Download
Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao Mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a)iấy chứng nhận kết hôn (Bản sao Mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a) ban hành kèm theo Thông tư số:09b/2013/TT-BTP... >> Download
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN)Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN) ban hành kèm theo Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP... >> Download
Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH)Tờ khai đăng ký kết hôn (Mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH) ban hành kèm theo Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP... >> Download