◈ Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình...
Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình

Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình

Trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình được quy định tại Điều 32 Luật phòng chống bạo lực gia đình ...
Xem thêm
Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Quy định về việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 23 Luật phòng chống bạo lực gia đình ...
Xem thêm
Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình

Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình

Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.. ...
Xem thêm
Chính sách đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Chính sách đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình đối với người trực tiếp tham gia phòng chống bạo lực gia đình được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Luật Phòng chống bạo lực gia đình ...
Xem thêm
Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây: Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình .. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền .. ...
Xem thêm
Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình

Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định 4 nguyên tắc sau: Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là .. ...
Xem thêm
Những cá nhân tổ chức có thể tham gia phòng chống bạo lực gia đình

Những cá nhân tổ chức có thể tham gia phòng chống bạo lực gia đình

Luật phòng chống bạo lực gia đình có quy định về trách nhiệm của các nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó trách nhiệm của cá nhân và gia đình .. ...
Xem thêm
Nguyên nhân bạo lực gia đình

Nguyên nhân bạo lực gia đình

Do người chồng say rượu hoặc mượn cớ say rượu để đánh vợ con. Nguyên nhân do kinh tế. Điều kiện kinh tế quá khó khăn dẫn đến người này đổ lỗi cho người kia .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 353312 lượt

090 574 6666