Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân Pháp luật quy định tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Đồng thời, pháp luật cũng quy định về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Về vấn đề phân chia tài sản trong thời kỳ vợ chồng còn tồn tại hôn nhân Điều 29 - Luật Hôn nhân và Gia đình quy định:
 
1. Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.
 
2. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận. Việc thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân được lập thành văn bản và ghi rõ các nội dung sau đây:
 
a) Lý do chia tài sản;
 
b) Phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản); trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;
 
c) Phần tài sản còn lại không chia, nếu có;
 
d) Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung;
 
đ) Các nội dung khác, nếu có. Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 
Sau khi phân chia “thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng” ( Điều 30 Luật Hôn nhân và gia đình ).
Các từ có liên quan đến bài viết: Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   53334J
 

Tin đã đăng

Trang: