Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình

Ngày đăng: 03/11/2020
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình được quy định tại Điều 31 Luật phòng chống bạo lực gia đình.
Hỏi: Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định cá nhân có trách nhiệm gì để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình?
 
Trả lời:
 
 Điều 31 Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình như sau:
 
1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
 
2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 351455 lượt

090 574 6666