Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình của Quốc hội số 52/2014/QH13

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   JKL7P6     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 515/QĐ-TTg Quyết định 515/QĐ-TTgQuyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 >> Download
Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. >> Download
Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
 
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
>> Download
Thông báo số 60/2015/TB-LPQT Thông báo số 60/2015/TB-LPQTThông báo số 60/2015/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Man-ta về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao". >> Download
Luật hộ tịch Luật hộ tịchThông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch >> Download
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. >> Download
Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015Nghị định 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. >> Download
Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP >> Download
Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. >> Download
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11... >> Download
Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. >> Download
Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015Thông tư 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014Thông tư 24/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. >> Download
Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6