Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   G06OG2     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP Nghị định số 92/2007/NĐ-CPNghị định số 92/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Du Lịch năm 2005... >> Download
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP Nghị định số 180/2013/NĐ-CPNghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch... >> Download
Thông tư số 10/2015/TT-BCT Thông tư số 10/2015/TT-BCTThông tư số 10/2015/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực... >> Download
Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN Thông tư số 08/2010/TT-BKHCNThông tư số 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ... >> Download
Thông tư 78/2016/TT-BTC Thông tư 78/2016/TT-BTCThông tư 78/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. >> Download
Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCNThông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. >> Download
Thông tư 04/2016/TT-BCT Thông tư 04/2016/TT-BCTThông tư 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực . >> Download
Thông tư số 05/2016/TT-BCT Thông tư số 05/2016/TT-BCTThông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương... >> Download
Thông tư số 78/2016/TT-BTC Thông tư số 78/2016/TT-BTCThông tư số 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện với nội dung bãi bỏ hàng loạt quy định về phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. >> Download
Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND Quyết định số 25/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 25/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai. >> Download
Nghị định 50/2016/NĐ-CP Nghị định 50/2016/NĐ-CPNghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. >> Download
Nghị định số 45/2016/NĐ-CP Nghị định số 45/2016/NĐ-CPNghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan... >> Download
Nghị định số 49/2016/NĐ-CP Nghị định số 49/2016/NĐ-CPNghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9