Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ban hành ngày 27/06/2005

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   F3MZ8K     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 14/2016/TT-BXD Thông tư 14/2016/TT-BXDThông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam... >> Download
Thông tư số 05/2015/TT-BTCThông tư số 05/2015/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán... >> Download
Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐTThông tư số 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng... >> Download
Quyết định 3297/QĐ-BYT Quyết định 3297/QĐ-BYTQuyết định 3297/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh ... >> Download
Nghị định 73/2016/NĐ-CP Nghị định 73/2016/NĐ-CPNghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm... >> Download
Nghị định 81/2016/NĐ-CP Nghị định 81/2016/NĐ-CPNghị định 81/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông... >> Download
Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTPNghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính... >> Download
Thông tư 11/2016/TT-NHNN Thông tư 11/2016/TT-NHNNThông tư 11/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và cho, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân... >> Download
Nghị quyết 144/2016/QH13 Nghị quyết 144/2016/QH13Nghị quyết 144/2016/QH13 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016... >> Download
Thông tư 16/2016/TT-BTTTT Thông tư 16/2016/TT-BTTTTThông tư 16/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá... >> Download
Quyết định 1423/QĐ-BTC Quyết định 1423/QĐ-BTCQuyết định 1423/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính… >> Download
Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNTThông tư 15/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. >> Download
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTTThông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. >> Download
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC... >> Download
Thông tư 69/2016/TT-BTC Thông tư 69/2016/TT-BTCThông tư 69/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9