Sổ cái cho hình thức chứng từ ghi sổ

Ngày đăng: 24/09/2020
Dùng chi hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 351471 lượt

090 574 6666