Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ban hành ngày 16/07/2013

Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ban hành ngày 16/07/2013 Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 12/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn…
Ngày 16/07/2013, Liên bộ Giáo dục và Đạo tạo - Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Theo Thông tư này, Liên bộ quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông (THPT) là người dân tộc thiểu số hoặc người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó, mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho mỗi học sinh bằng 40% mức lương tối thiểu chung (tương đương 460.000 đồng/tháng) và mức hỗ tiền nhà ở hàng tháng đối với mỗi học sinh phải tự lo chỗ ở bằng 10% mức lương tối thiểu chung (tương đương 115.000 đồng/tháng); thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
 
Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ học sinh THPT theo chính sách nêu trên, cụ thể: Sau ngày tựu trường, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ (gồm Đơn đề nghị hỗ trợ, bản sao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu và Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo); Hội đồng xét duyệt do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập, có nhiệm vụ xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị hưởng chính sách để sở Giáo dục và đào tạo và UBND cấp tỉnh thẩm định, xem xét và phê duyệt.
 
Việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả hằng tháng. Tùy theo điều kiện cụ thể, nhà trường quyết định giữ lại kinh phí hỗ trợ tiền ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh hoặc chi trả tiền mặt cho học sinh.
 
Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2013; thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh được tính từ ngày 15/03/2013.
Các từ có liên quan đến bài viết: Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ban hành ngày 16/07/2013

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   10RQ5R
 

Tin đã đăng