Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2013

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2013 Nghị định 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Ngày 25/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2013/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
 
Theo đó, nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn tồn tại, Chính phủ quy định, các doanh nghiệp này được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt nếu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm hoặc qua công tác giám sát tài chính, kiểm toán phát hiện có tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong 04 trường hợp sau: Kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định; có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5; hoặc báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Chủ sở hữu có trách nhiệm ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt với doanh nghiệp; đồng thời thông báo với cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp để phối hợp thực hiện. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm lập phương án cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh và tài chính, trình chủ sở hữu trong vòng 20 ngày kể từ khi có Quyết định giám sát đặc biệt; và phải báo cáo đầy đủ định kỳ hàng tháng, quý, năm.
 
Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt mà 02 năm liên tục không còn các chỉ tiêu thuộc diện giám sát đặc biệt theo quy định và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì được đưa ra khỏi danh sách; trường hợp vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013.
Các từ có liên quan đến bài viết: Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ban hành ngày 25/6/2013

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DJD63X
 

Tin đã đăng