Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   PNWS2O     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định số 63/2015/NĐ-CP Nghị định số 63/2015/NĐ-CPNghị định số 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... >> Download
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Nghị định số 61/2015/NĐ-CPNghị định số 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm... >> Download
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015... >> Download
Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. >> Download
Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015 Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ... >> Download
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. >> Download
Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ. >> Download
Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. >> Download
Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. >> Download
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động >> Download
Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. >> Download
Nghị định 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 Nghị định 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014Nghị định 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. >> Download
Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014Quyết định 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. >> Download
Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014Nghị định 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo. >> Download
Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05/11/2014 quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9