Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   N04Z0G     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012...
 
>> Download
Nghị định số 94/2005/NĐ-CP Nghị định số 94/2005/NĐ-CPNghị định số 94/2005/NĐ-CP Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản... >> Download
Quyết định 828/QĐ-BHXH Quyết định 828/QĐ-BHXHQuyết định 828/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... >> Download
Nghị định 44/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động... >> Download
Nghị định 39/2016/NĐ-CP Nghị định 39/2016/NĐ-CPNghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động >> Download
Thông tư 05/2016/TT-BNV Thông tư 05/2016/TT-BNVBộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. >> Download
Nghị định 52/2016/NĐ-CP Nghị định 52/2016/NĐ-CPNghị định 52/2016/NĐ-CP về việc quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. >> Download
Nghị định 53/2016/NĐ-CP Nghị định 53/2016/NĐ-CPNghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. >> Download
Nghị định 51/2016/NĐ-CP Nghị định 51/2016/NĐ-CPNghị định 51/2016/NĐ-CP về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. >> Download
Quyết định 24/2016/QĐ-TTg Quyết định 24/2016/QĐ-TTgQuyết định 24/2016/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. >> Download
Quyết định 726/QĐ-LĐTBXH Quyết định 726/QĐ-LĐTBXHQuyết định 726/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016... >> Download
Nghị định số 55/2016/NĐ-CP Nghị định số 55/2016/NĐ-CPNghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ  Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995... >> Download
Quyết định 1023/QĐ-TTg Quyết định 1023/QĐ-TTgQuyết định 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. >> Download
Thông tư 47/2016/TT-BQP Thông tư 47/2016/TT-BQPThông tư 47/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng. >> Download
Quyết định 17/2016/QĐ-TTg Quyết định 17/2016/QĐ-TTgQuyết định 17/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9