Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4TO876     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. >> Download
Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. >> Download
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động >> Download
Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. >> Download
Nghị định 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 Nghị định 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014Nghị định 121/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. >> Download
Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014Quyết định 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. >> Download
Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014Nghị định 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo. >> Download
Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 Thông tư 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05/11/2014 quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới... >> Download
Luật Việc làm 2013 Luật Việc làm 2013Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013. >> Download
Luật Bảo hiểm xã hội 2006 Luật Bảo hiểm xã hội 2006Luật Bảo hiểm xã hội 2006 số 71/2006/QH11. >> Download
Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008 Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 28/8/2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định... >> Download
Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe. >> Download
Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Y tế ban hành ngày 30/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. >> Download
Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 Nghị định 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề. >> Download
Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9