Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   7OG0KA     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định số 109/2015/NĐ-CP Nghị định số 109/2015/NĐ-CPNghị định số 109/2015/NĐ-CP Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. >> Download
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg Quyết định số 49/2015/QĐ-TTgQuyết định số 49/2015/QĐ-TTg Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. >> Download
Công văn số 4208/LĐTPXH-LĐTL Công văn số 4208/LĐTPXH-LĐTLCông văn số 4208/LĐTPXH-LĐTL về việc báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư. >> Download
Nghị định 87/2014/NĐ-CP Nghị định 87/2014/NĐ-CPNghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. >> Download
Thông tư số 18/2014/TT-BYT Thông tư số 18/2014/TT-BYTThông tư số 18/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. >> Download
Thông tư số 32/2015/TT-BTC Thông tư số 32/2015/TT-BTCThông tư số 32/2015/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị Định số 17/2015/NĐ-CP. >> Download
Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. >> Download
Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXHQuyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ lao động - Thương binh và xã hội đến hêt 10/6/2015. >> Download
Quyết định 46/2015/QĐ-TTg Quyết định 46/2015/QĐ-TTgQuyết định 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. >> Download
Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 24/2015/TT-BCT Thông tư 24/2015/TT-BCTThông tư 24/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển. >> Download
Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động >> Download
Nghị định số 63/2015/NĐ-CP Nghị định số 63/2015/NĐ-CPNghị định số 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... >> Download
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Nghị định số 61/2015/NĐ-CPNghị định số 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9