Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   A4XU1V     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. >> Download
Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXHQuyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ lao động - Thương binh và xã hội đến hêt 10/6/2015. >> Download
Quyết định 46/2015/QĐ-TTg Quyết định 46/2015/QĐ-TTgQuyết định 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. >> Download
Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. >> Download
Thông tư 24/2015/TT-BCT Thông tư 24/2015/TT-BCTThông tư 24/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển. >> Download
Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động >> Download
Nghị định số 63/2015/NĐ-CP Nghị định số 63/2015/NĐ-CPNghị định số 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... >> Download
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Nghị định số 61/2015/NĐ-CPNghị định số 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm... >> Download
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015... >> Download
Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. >> Download
Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015 Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/2/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ... >> Download
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. >> Download
Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ. >> Download
Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - thương binh và xã hội ngày 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9