Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Lao động

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   QRB4T5     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Quyết định 15/2016/QĐ-UBNDQuyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người Iao động trở lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh... >> Download
Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg Quyết định số 15/2016/QĐ-TTgQuyết định số 15/2016/QĐ-TTg về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018. >> Download
Quyết định 15/2016/QĐ-TTg Quyết định 15/2016/QĐ-TTgQuyết định 15/2016/QĐ-TTg Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018... >> Download
Nghị định 26/2016/NĐ-CP Nghị định 26/2016/NĐ-CPNghị định 26/2016/NĐ-CP của Chỉnh phủ về việc quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập >> Download
Quyết định 21/2016/NĐ-CP Quyết định 21/2016/NĐ-CPNghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội >> Download
Quyết định 422/QĐ-TTg Quyết định 422/QĐ-TTgQuyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam và chính phủ Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động. >> Download
Thông tư 40/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 40/2009/TT-BLĐTBXHThông tư 40/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư do bộ lao động - Thương binh và xã hội ban hành. >> Download
Quyết định số 04/2016/QĐ-TTg Quyết định số 04/2016/QĐ-TTg

Quyết định số 04/2016/QĐ-TTg về áo dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học  và Công nghệ. 
>> Download
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH
 
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật lao động.
>> Download
Thông tư 20/2016/TT-BTC Thông tư 20/2016/TT-BTCThông tư 20/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. >> Download
Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Nghị định số 11/2016/NĐ-CPNghị định sô:11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. >> Download
Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTCThông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở chuyên ngành tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. >> Download
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Nghị định số 191/2013/NĐ-CPNghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về chi phí công đoàn >> Download
Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXHQuyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9