Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   JHJFSL     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 02/10/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 02/10/2014Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 02/10/2014 quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ... >> Download
Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/9/2014 Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/9/2014Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành ngày 09/09/2014 quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. >> Download
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/8/2014Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. >> Download
Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/8/2014Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/8/2014 về việc đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. >> Download
Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/8/2014Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải. >> Download
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/08/2014Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/08/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. >> Download
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 30/6/2014Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất >> Download
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 30/6/2014Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. >> Download
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/6/2014Thông tư 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/6/2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai. >> Download
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính... >> Download
Thông tư 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11/7/2014Thông tư 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. >> Download
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà NộiQuyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn Hà Nội.  >> Download
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/6/2014Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9