Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   D6WWCT     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 100/2015/NĐ-CP Nghị định 100/2015/NĐ-CPNghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. >> Download
Quyết định 1997/QĐ-TTg Quyết định 1997/QĐ-TTgQuyết định 1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020. >> Download
Thông tư số 05/2015/TT-BXD Thông tư số 05/2015/TT-BXDThông tư số 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng va bảo trì nhà ở riêng lẻ. >> Download
Quyết định số 1896/QĐ-TTg Quyết định số 1896/QĐ-TTgQuyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. >> Download
Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND Quyết định số 61/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. >> Download
Quyết định số 5172/QĐ-UBND Quyết định số 5172/QĐ-UBNDQuyết định số 5172/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND Quyết định số 41/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 41/2015/QĐ-UBND Về việc Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019). >> Download
Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. >> Download
Thông tư 134/2015/TT-BTC Thông tư 134/2015/TT-BTCThông tư 134/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ... >> Download
Quyết định số 4534/QĐ-UBND Quyết định số 4534/QĐ-UBNDQuyết định số 4534/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất thuộc lô đất TT2 Dự án xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại phường Giang Biên, quận Long Biên... >> Download
Luật Cải cách ruộng đất Luật Cải cách ruộng đấtLuật Cải cách ruộng đất ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1953... >> Download
Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993... >> Download
Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015Thông tư 02/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất... >> Download
Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23/12/2014. >> Download
Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 29/12/2014 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9