Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   J510SY     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/013 Thông tư 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/013Thông tư 62/2013/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ngày 13/5/013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch. >> Download
Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ. >> Download
Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008Quyết định 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2008 về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. >> Download
Thông tư 11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 Thông tư 11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008Thông tư 11/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 05/5/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ "về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tọ, xây dựng lại". >> Download
Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009Thông tư 38/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 08/12/2009 hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu đô thị. >> Download
Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009Thông tư 37/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 01/12/2009 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. >> Download
Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28/5/2008 về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. >> Download
Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008Thông tư 14/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 02/6/2008 hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư. >> Download
Quyết định 42/QĐ-BXD ngày 16/01/2012 Quyết định 42/QĐ-BXD ngày 16/01/2012Quyết định 42/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16/01/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. >> Download
Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011Thông tư 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28/6/2011 hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng. >> Download
Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014Thông tư 10/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/7/2014 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. >> Download
Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. >> Download
Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014Thông tư 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. >> Download
Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006Thông tư 08/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 24/11/2006 hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng. >> Download
Quyết định 105/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 Quyết định 105/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007Quyết định 105/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/7/2007 về việc phê duyệt định hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9