Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   0A21JT     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11/7/2014Thông tư 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất. >> Download
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà NộiQuyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn Hà Nội.  >> Download
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02/6/2014Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/6/2014 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. >> Download
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 02/6/2014Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. >> Download
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội
Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 20/6/2014 về ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

>> Download
Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất >> Download
Công văn 2505 của Tổng cục thuế về việc Chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất.Công văn 2505/TCT-CS  ngày 03/7/2014 của Tổng cục thuế về việc Chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất. >> Download
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất >> Download
Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà NộiQuyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố do Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội >> Download
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất >> Download
Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước hướng dẫn xử lý một số vấn đề về tài sản bảo đảm >> Download
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 hướng dẫn thủ tục  thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. >> Download
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường >> Download
Luật Xây dựng của Quốc hội năm 2014Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13 >> Download
Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội số 55/2014/QH13Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9