Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   I317GB     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT Thông tư 60/2015/TT-BTNMTThông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.. >> Download
Nghị định 18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CPNghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mội trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.. >> Download
Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Thông tư số 62/2015/TT-BTNMTThông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam >> Download
Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015Thông tư số 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 >> Download
Thông tư số 26/2015/TT - NHNN Thông tư số 26/2015/TT - NHNNThông tư số 26/2015/TT - NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai >> Download
Quyết định số 90/QĐ-TTg Quyết định số 90/QĐ-TTgQuyết định số 90/QĐ-TTg quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025.. >> Download
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT Thông tư 70/2015/TT-BGTVT
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận tải quy định về kiếm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
>> Download
Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. >> Download
Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐTThông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT về việc hướng dẫn thống kê, đáng giá thiệt hại do thiên tai gây ra. >> Download
Chỉ thị 30/CT-TTg Chỉ thị 30/CT-TTgChỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. >> Download
Nghị định 100/2015/NĐ-CP Nghị định 100/2015/NĐ-CPNghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. >> Download
Quyết định 1997/QĐ-TTg Quyết định 1997/QĐ-TTgQuyết định 1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020. >> Download
Thông tư số 05/2015/TT-BXD Thông tư số 05/2015/TT-BXDThông tư số 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng va bảo trì nhà ở riêng lẻ. >> Download
Quyết định số 1896/QĐ-TTg Quyết định số 1896/QĐ-TTgQuyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia. >> Download
Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND Quyết định số 61/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9