Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   UAGL61     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/11/2014 Thông tư 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/11/2014Thông tư 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 hướng dẫn vịêc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại... >> Download
Luật đất đai năm 2013 Luật đất đai năm 2013Luật đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013... >> Download
Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2014 Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2014Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất 2015. >> Download
Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/2014 Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/2014Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. >> Download
Quyết định 1839/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/8/2014 Quyết định 1839/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/8/2014Quyết định 1839/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/8/2014 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. >> Download
Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/01/2013 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/01/2013Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 04/01/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 02/10/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 02/10/2014Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 02/10/2014 quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ... >> Download
Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/9/2014 Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/9/2014Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành ngày 09/09/2014 quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. >> Download
Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/8/2014Quyết định 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. >> Download
Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/8/2014Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. >> Download
Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/8/2014Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/8/2014 về việc đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. >> Download
Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/8/2014Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải. >> Download
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/08/2014Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/08/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. >> Download
Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 30/6/2014Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9