Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Khung giá đất tỉnh Sóc Trăng

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng năm 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   A8JKY7     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND... >> Download
Đất ở Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất ở theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất trồng cây lâu năm Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất trồng cây lâu năm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất trồng cây hàng năm Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất trồng cây hàng năm theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Đất nuôi trồng thủy sản Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Đất nuôi trồng thủy sản theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Phụ lục theo Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về khung giá đất năm 2013 Tỉnh Sóc TrăngPhụ lục Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Tỉnh Sóc Trăng - Khung giá đất năm 2013Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND thông qua quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 >> Download
Khung giá đất thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng năm 2012Khung giá đất thành phố Sóc Trăng năm 2012 >> Download
Trang: 1 2