Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Khung giá đất tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND Quy định giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   XZ0M0Y     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND Quyết định số 67/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 67/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019)... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất ở thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Bảng giá đất huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi năm 2012Bảng giá đất huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ... >> Download
Trang: 1 2