Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

6 điều kiện để được cấp bảo lãnh Chính phủ

6 điều kiện để được cấp bảo lãnh Chính phủ Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đã được Chính phủ ban hành ngày 26/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
 
 

 
 
 
Theo Nghị định này, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư được cấp bảo lãnh Chính phủ nếu đáp ứng đủ 06 điều kiện sau:
 
- Có tư cách pháp nhân, hoạt động liên tục ít nhất 03 năm trước ngày nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh, đề nghị cấp bảo lãnh;
 
- Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo các báo cáo kiểm toán;
 
- Không có nợ quá hạn tại thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh;
 
- Có phương án tài chính dự án khả thi được Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt;
 
- Có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 
- Trong trường hợp phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về phát hành chứng khoán ra công chúng.
 
Về mức bảo lãnh Chính phủ, Nghị định quy định mức bảo lãnh đối với dự án do Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư là 70% tổng mức đầu tư; dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư là 60% và mức bảo lãnh đối với trái phiếu do Ngân hàng Chính sách phát hành tối đa là 100%.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn
Các từ có liên quan đến bài viết: 6 điều kiện để được cấp bảo lãnh Chính phủ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   56SVVN
 

Tin đã đăng