Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thủ tục cấp Sổ đỏ

Thủ tục cấp Sổ đỏ

Với doanh nghiệp, hay cá nhân thì bất động sản vẫn luôn là tài sản có giá trị lớn và nhanh chóng khẳng định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ và được quan tâm hàng đầu.
 
 
 
 
Với doanh nghiệp, hay cá nhân thì bất động sản vẫn luôn là tài sản có giá trị lớn và nhanh chóng khẳng định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ được quan tâm hàng đầu. Thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai

I. Hồ sơ bao gồm: 
 
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có); 
 
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). 

II. Trình tự, thủ tục: 
 
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định theo hai giai đoạn: 
 
1. Giai đoạn I: 
 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.
 
Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được công bố công khai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày. Văn phòng này cũng phải xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.
 
Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật; gửi hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đến phòng tài nguyên và môi trường. 
 
2. Giai đoạn II: 
 
Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất. 

III. Thời gian: 
Thời gian thực hiện các công việc quy định tại hai giai đoạn trên không quá 55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

Trinh Nhat Hoang nói: kinh thua luat su.xin luat su vui long cho toi biet ve viec cua toi nhu sau lieu da du dieu kiên làm sổ đỏ được chưa ah.bà nôi toi co mot manh dat do ab toi mat dot ngot nen khong de lai di chuc gi cho con chau.nay tat ca moi nguoi trong gia dinh toi deu dong y cho toi manh dat day de toi co quyen lam so do sang ten tu ba noi toi sang toi.[toi la chau đich tôn]theo uy ban nhan dan xa yeu cau la tat ca cac co chu trong gia dinh deu dong y va phai co chu ky cua tung nguoi cung nhu co so chung minh nhan dan ,gia dih toi co 8 co chu tat ca,7 nguoi co chung minh thu va 8 nguoi d aky ten vao ho so doi,duy chi co 1 co ut bi mat chung minh nhan dan,ban đia chinh xa noi ci can ngay thang nam sinh chinh xac cua nguoi bi mat chung minh nhan dan do la duoc,toi xin duoc hoi luat su như vay la toi da du dieu kien duoc cap so do chua ah.toi xin chan thanh cam on luat su
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0CKREW
 

Từ khóa liên quan

 

Tin đã đăng