Xử lý người có hành vi bạo lực gia đình

Ngày đăng: 03/11/2020
Điều 42 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như sau: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ...
Hỏi: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào?
 
Trả lời:
  
Điều 42 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như sau:
 
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của khoản 1 Điều này thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.
 
3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 351432 lượt

090 574 6666