✧ Theo quy định tại Điều 646 Bộ luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết ....
Hiệu lực pháp luật của di chúc được quy định như thế nào

Hiệu lực pháp luật của di chúc được quy định như thế nào

Điều 667 Bộ luật dân sự quy định về hiệu lực pháp luật của di chúc như sau.. ...
Xem thêm
Thủ tục lưu giữ di chúc theo ủy quyền

Thủ tục lưu giữ di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. ...
Xem thêm
Thời điểm công bố di chúc theo quy định của pháp luật

Thời điểm công bố di chúc theo quy định của pháp luật

Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung di chúc.. ...
Xem thêm
Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại tài sản thừa kế đã chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày.. ...
Xem thêm
Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế được quy định như thế nào

Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế được quy định như thế nào

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. Pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế như sau... ...
Xem thêm
Mức lệ phí khai nhận di sản thừa kế được tính như thế nào

Mức lệ phí khai nhận di sản thừa kế được tính như thế nào

Mức phí, lệ phí: (Theo thông tư liên tịch số Số: 08/2012/TTLT-BTC-BTP). Mức thu phí tính trên giá trị tài sản phân chia. Cụ thể như sau.. ...
Xem thêm
Thủ tục nhận thừa kế là Quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu Nhà

Thủ tục nhận thừa kế là Quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu Nhà

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai. .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 353283 lượt

090 574 6666