Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
Nhật ký sổ cái

Nhật ký sổ cái

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Chứng từ ghi sổ mẫu số 02a

Chứng từ ghi sổ mẫu số 02a

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Phiếu thu

Phiếu thu

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Phiếu chi

Phiếu chi

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng ...
Xem thêm
Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trương ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 351416 lượt

090 574 6666