Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, quyết định hỗ trợ 03 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị cho nhà đầu tư có dự án chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung; riêng đối với chăn nuôi bò sữa cao sản, mức hỗ trợ là 05 tỷ đồng/dự án. Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào, được hỗ trợ thêm 70% chi phí nhưng không quá 05 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục này.
 
Các dự án đầu tư được hưởng hỗ trợ nêu trên phải nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của UBND cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt; có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 1.000 con trở lên đối với lợn thịt; từ 500 con trở lên đối với trâu, bò, dê, cừu thịt, bò sữa cao sản hoặc từ 200 con đối với bò thịt cao sản nhập ngoại; sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương và bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm...
 
Cũng theo Nghị định này, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước; mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo 01 lần và thời gian gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 06 tháng. Trường hợp nhà đầu tư tuyển dụng lao động dài hạn chưa qua đào tạo nghề, đang sinh sống trong rừng đặc dụng để đào tạo và sử dụng, góp phần bảo vệ rừng đặc dụng thì doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo trực tiếp 01 lần tại doanh nghiệp cho mỗi lao động là 03 triệu đồng/03 tháng.
 
Nghị định này thay thế Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.
Các từ có liên quan đến bài viết: Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LJIA05
 

Tin đã đăng