Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Thẩm quyền chứng thực giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã ?

Thẩm quyền chứng thực giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã ?
Trước hết, cần khẳng định biên bản họp gia đình về phân chia tài sản là một loại giao dịch. Do đó, thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng thực loại việc này được áp dụng theo thẩm quyền...
 

 
 
Hỏi: Uỷ ban nhân dân xã xác nhận vào biên bản họp gia đình về phân chia tài sản có đúng không? Thủ tục ra sao ?
 
Đáp: Trước hết, cần khẳng định biên bản họp gia đình về phân chia tài sản là một loại giao dịch. Do đó, thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng thực loại việc này được áp dụng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục chung về chứng thực giao dịch.
 
Việc xác định cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với biên bản họp gia đình về phân chia tài sản trước hết phụ thuộc vào tài sản đó là loại tài sản gì ?
 
Hai trường hợp sau thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã:
 
- Trường hợp 1: Tài sản là quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (áp dụng theo hướng dẫn tại tiết 2.2 khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên- Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất: “Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản”).
 
- Trường hợp 2: Tài sản là nhà ở tại nông thôn (áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở năm 2005: “Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn…”).
 
Hai trường hợp sau thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND cấp huyện:
 
- Trường hợp 1: Tài sản là nhà ở tại đô thị (áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở năm 2005: “Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn…”).
 
- Trường hợp 2: Tài sản là động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng (áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực: UBND cấp huyện có thẩm quyền: “chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng”).
 
Về thủ tục:
 
Thủ tục chứng thực biên bản họp gia đình về phân chia tài sản được thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 41 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công chứng, chứng thực. Riêng trường hợp tài sản được phân chia là quyền sử dụng đất thì thủ tục chứng thực được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT.
 
Nguồn: moj.gov.vn
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666    

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4WFOT0
 

Tin đã đăng