Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án
 
Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án là trường hợp một người bị kết án và bản án đó đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong thì lại bị xét xử ...
 
 
 
 
 
Câu hỏi: Quy định tổng hợp hình phạt của nhiều bản án ?
 
Trả lời:
 
Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án là trường hợp một người bị kết án và bản án đó đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong thì lại bị xét xử về một hoặc nhiều tội phạm khác. Do đó khi quyết định hình phạt về tội phạm đang bị xét xử, Tòa án phải tổng hợp hình phạt của bản án trước chưa thi hành hoặc thi hành chưa xong, sau đó buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt chung cho các bản án. Việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án về lý luận cũng như thực tiễn xét xử không phải bao giờ cũng dễ dàng mà không ít trường hợp sau khi đã tổng hợp mới phát hiện việc tổng hợp đó là không đúng hoặc do tổng hợp không rõ ràng nên không thi hành được.
 
Theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, thì việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được tiến hành như sau:
 
 - Trong trường hợp một người đang phải chấp hành ( chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong ) một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt chung như quy định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự. Nếu đã chấp hành mà chấp hành chưa xong, thì thời gian chấp hành của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.
 
 Thực tiễn xét xử, vì sợ bị nhầm nên các Tòa án thường tổng hợp hình phạt của các bản án và tính thời hạn chấp hành hình phạt từ khi bị bắt lần cuối cùng, nếu trước đó bị cáo có bị tạm giam thì trừ thời gian tạm giam. Khi tổng hợp hình phạt trong trường hợp này, Tòa án phải áp dụng khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
 
 - Trong trường hợp khi xét xử một người đang chấp hành một bản án (đã chấp hành, nhưng chưa chấp hành xong hoặc chưa chấp hành ) mà lại phạm một tội mới, thì khi xét xử tội mới đó, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo quy định tại Điều 50 Bộ luật hình sự. Trường hợp này khác với trường hợp trên ở chỗ tội phạm bị xét xử sau là do người phạm tội thực hiện sau khi bị kết án, còn trường hợp trên thì tội phạm bị xét xử sau do người phạm tội thực hiện trước khi bị kết án. Hậu quả pháp lý của trường hợp tổng hợp này cũng nặng hơn trường hợp trên ở chỗ người bị kết án có thể chấp hành hình phạt trên 30 năm tù.
 
 - Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp các bản án. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Chánh án Tòa án ra quyết định tổng hợp theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật chưa được tổng hợp lại do nhiều cấp Tòa án xét xử, vậy Chánh án Tòa án nào ra quyết định tổng hợp hình phạt? Vấn đề này, tại Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 20/12/1991 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1985 đã hướng dẫn:
 
 Trong trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật đều của cùng một Tòa án thì Chánh án Tòa án đó ra quyết định tổng hợp hình phạt.
 
Trong trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Tòa án khác nhau nhưng cùng cấp ( cùng cấp huyện trong cùng một tỉnh hoặc khác tỉnh, cùng cấp tinh, cùng cấp khu vực, cùng cấp quân khu), thì Chánh án Tòa án ra bản án sau cùng (về mặt thời gian) ra quyết định tổng hợp hình phạt. Cụ thể là: nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Tòa án cấp huyện khác nhau ( trong cùng một tỉnh hay khác tỉnh ), thì Chánh án Tòa án cấp huyện đã ra bản án sau cùng ra quyết định tổng hợp hình phạt; nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Tòa án quân sự khu vực khác nhau ( trong cùng một quân khu hay khác quân khu), thì Chánh án Tòa án quân sự khu vực ra bản án sau cùng quyết định tổng hợp hình phạt; nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật đều là của các Tòa án cấp tỉnh ( hoặc đều là của các Tòa án quân sự cấp quân khu ), thì Chánh án Tòa án cấp tỉnh (hoặc Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu) ra bản án sau cùng ra quyết định tổng hợp hình phạt.
 
Trong trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của các Tòa án không cùng cấp thì Chánh án Tòa án cấp cao hơn ra quyết định tổng hợp hình phạt, không phụ thuộc vào việc bản án của Tòa án cấp cao hơn có trước hay co sau.
 
Trường hợp trong số các bản án đã có hiệu lực pháp luật có bản án của Tòa án nhân dân, có bản án của Tòa án quân sự, thì việc tổng hợp hình phạt cũng được thực hiện tương tự như trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án khác nhau nhưng cùng cấp và trường hợp các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của Tòa án không cùng cấp. Cụ thể là: nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật là của Tòa án cấp huyện và của Tòa án quân sự khu vực hoặc là của Tòa án cấp tinh và Tòa án quân sự cấp quân khu, thì Chánh án Tòa án đã ra bản án sau cùng ra quyết định tổng hợp hình phạt; nếu các bản án đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án khác nhau và khác cấp, thì Chánh án Tòa án cấp cao hơn ra quyết định tổng hợp hình phạt, không phụ thuộc vào việc bản án của Tòa án cấp cao hơn có trước hay có sau. Ví dụ có bản án của Tòa án nhân dân huyện, có bản án của Tòa án quân sự quân khu, thì Chánh án Tòa án quân sự quân khu ra quyết định tổng hợp hình phạt, không phụ thuộc vào việc bản án của Tòa án quân sự có trước hay có sau bản án của Tòa án nhân dân huyện.
 
Trường hợp trong số bản án đã có hiệu lực pháp luật có bản án là của Tòa án nước ngoài đã Tòa án Việt Nam công nhận, có bản án là của Tòa án Việt Nam, thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tổng hợp hình phạt.
 
Hướng dẫn trên đây đối với trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà hình phạt của bản án chưa được tổng hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn còn phù hợp.
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Phản hồi khách hàng

Luc Van Cu nói: Truong hop nay khong buoc phai chap hanh 36 thang tu, vi phat tien la hinh phat chinh khong tong hop voi hinh phat khac theo dieu 50 BLHS va nghi quyet 01 nam 2013 huong dan ve tong hop hinh phat trong truong hop nguoi duoc huong an treo pham toi moi trong thoi gian thu thach.Vi vay TA khong duoc tong hop 02 ban an nay. nguyenminh nói: Trường hợp đang chấp hành hình phạt 36 tháng án treo, nay phạm tội mơi "đánh bạc" TA xử phạt 30 triệu đồng. Xin hỏi có bị chuyển 36 tháng án treo sang giam không? và TA tổng hợp của 02 bản án này như thế nào? Trân trọng!
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LK67OC
 

Tin đã đăng