Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   KM4KJA     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp >> Download
Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT Thông tư 06/2016/TT-BKHĐTThông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư >> Download
Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNTThông tư 28/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam >> Download
Quyết định số 1600/QĐ-TTg Quyết định số 1600/QĐ-TTgNgày 16/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân >> Download
Thông tư 105/2016/TT-BTC Thông tư 105/2016/TT-BTCTheo Thông tư 105/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016), doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khi tự kinh doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải tuân thủ quy định về tỷ lệ an toàn đầu tư  >> Download
Nghị định số 107/2009/NĐ-CP Nghị định số 107/2009/NĐ-CPNghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng >> Download
Nghị định số 19/2016/NĐ-CP Nghị định số 19/2016/NĐ-CPNgày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 >> Download
Quyết định 1563/QĐ-TTg Quyết định 1563/QĐ-TTgNgày 08/08/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1563/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 >> Download
Nghị định số 92/2016/NĐ-CP Nghị định số 92/2016/NĐ-CPNghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 >> Download
Quyết định 420/QĐ-UBDT Quyết định 420/QĐ-UBDTQuyết định 420/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình 135) >> Download
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT Thông tư 07/2016/TT-BKHĐTThông tư 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa... >> Download
Thông tư 18/2016/TT-BXD Thông tư 18/2016/TT-BXDThông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình... >> Download
Thông tư 16/2016/TT-BXD Thông tư 16/2016/TT-BXDThông tư 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng... >> Download
Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT Thông tư 09/2016/TT-BKHĐTThông tư 09/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ... >> Download
Thông tư 83/2016/TT-BTC Thông tư 83/2016/TT-BTCThông tư 83/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9