Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Luật Đầu tư 2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   G6UGUQ     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2016 Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2016Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài >> Download
Quyết định số 1013/QĐ-TTg Quyết định số 1013/QĐ-TTgNgày 06/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. >> Download
Thông tư 06/2016/TT-NHNN Thông tư 06/2016/TT-NHNNThông tư 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 07/2016/TT-NHNN Thông tư 07/2016/TT-NHNNThông tư 07/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú... >> Download
Thông tư số 05/2016/TT-NHNN Thông tư số 05/2016/TT-NHNNThông tư số 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. >> Download
Thông tư số 04/2016/TT-NHNN Thông tư số 04/2016/TT-NHNNThông tư số 04/2016/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... >> Download
Thông tư 67/2016/TT-BTC Thông tư 67/2016/TT-BTCThông tư 67/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. >> Download
Nghị định 30/2016/NĐ-CP Nghị định 30/2016/NĐ-CPNghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. >> Download
Nghị quyết 35/NQ-CP Nghị quyết 35/NQ-CPNghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020... >> Download
Thông tư số 55/2016/TT-BTC Thông tư số 55/2016/TT-BTCThông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. >> Download
Quyết định 803/QĐ-TTg Quyết định 803/QĐ-TTgQuyết định 803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh văn bản 2033/TTg-QHQT ngày 03/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). >> Download
Quyết định 1797/QĐ-BCT Quyết định 1797/QĐ-BCTQuyết định 1797/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016... >> Download
Thông tư 58/2016/TT-BTC Thông tư 58/2016/TT-BTCThông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp... >> Download
Thông tư 55/2016/TT-BTC Thông tư 55/2016/TT-BTCThông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư... >> Download
Thông tư 07/2016/TT-BXD Thông tư 07/2016/TT-BXDThông tư 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9