Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản pháp luật Đất đai - Môi trường

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   ILFHSN     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT Thông tư 20/2016/TT-BTNMTThông tư 20/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo >> Download
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT Thông tư 19/2016/TT-BTNMTThông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường >> Download
Nghị định 119/2016/NĐ-CP Nghị định 119/2016/NĐ-CPNghị định 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu >> Download
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMTThông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất >> Download
Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT Thông tư số 75/2015/TT-BTNMTThông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai >> Download
Quyết định số 1675/QĐ-TTg Quyết định số 1675/QĐ-TTgNgày 29/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 >> Download
Thông tư 18/2016/TT-BTNMT Thông tư 18/2016/TT-BTNMTThông tư 18/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo >> Download
Thông tư 17/2016/TT-BTNMT Thông tư 17/2016/TT-BTNMTThông tư 17/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường >> Download
Quyết định số 1570/QĐ-TTg Quyết định số 1570/QĐ-TTgQuyết định số 1570/QĐ-TTg với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường >> Download
Thông tư 124/2016/TT-BTC Thông tư 124/2016/TT-BTCBộ Tài chính ban hành Thông tư 124/2016/TT-BTC về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch và quản lý tiền thu từ cho thuê nhà ở công vụ >> Download
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Thông tư 02/2015/TT-BTNMTThông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. >> Download
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. >> Download
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMTThông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ... >> Download
Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMTThông tư liên tịch 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất... >> Download
Nghị định 40/2016/NĐ-CP Nghị định 40/2016/NĐ-CPNghị định 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9