Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Văn bản khác

Quyết định 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   2SELG5     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định số 2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/11/2014 Quyết định số 2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/11/2014Quyết định số 2028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/11/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. >> Download
Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2014 Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2014Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/09/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. >> Download
Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2014 Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2014Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. >> Download
Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/8/2014 Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/8/2014Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/8/2014 quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. >> Download
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 19/8/2014Thông tư 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. >> Download
Luật công chứng 2014 số 53/2014/QH13Luật công chứng 2014 số 53/2014/QH13 >> Download
Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 số 40/2013/QH13Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 số 40/2013/QH13 >> Download
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số 44/2013/QH13 >> Download
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội số 46/2014/QH13Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. >> Download
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội số 48/2014/QH13Luật số 48/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa. >> Download
Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2014Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. >> Download
Thông tư số 18/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 17/4/2014Thông tư số 18/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành ngày 17/4/2014 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. >> Download
Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư số 13/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/4/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo... >> Download
Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010 về ban hành Điều lệ trường tiểu học. >> Download
Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9