Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Sơn
Mrs.Hạnh
Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Khung giá đất tỉnh Phú Thọ

Quy định Về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   LBT1LG     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp Tỉnh Phú Thọ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ... >> Download
Quy định về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quy định về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú ThọQuy định về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ... >> Download
Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND Quyết định số 24/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 24/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Thị Xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất phi nông nghiệp Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Giá đất phi nông nghiệp Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Bảng giá đất phi nông nghiệp Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất phi nông nghiệp Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ Năm 2014Bảng giá đất phi nông nghiệp Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND... >> Download
Trang: 1 2 3